Merchandise, gimmicks, sampling og give aways

Merchandise og gimmicks kan have gaveværdi, underholdningsværdi, gemmeværdi – det vigtige er, at de relaterer til dit mærke og understøtter det, mærket står for. Hvis der ligger en betydning i at koble dit mærke sammen med en given situation/event, kan den være med til at forstærke indholdet og opfattelsen af dit brand.